logoHerderschêeschool, Speciaal Onderwijs voor Zeer Moeilijk Lerenden,
bezoekadres: Stauntonstraat 9, Utrecht. tel 0302230113
postadres: Marco Pololaan 485, 3526 GH Utrecht